Mediumchats Mediumchats, Hij was al 2 jaar alleen. Zijn vrouw was overleden, na een lang ziekbed aan kanker. Ze had vreselijk geleden en hij was er kapot van. Zijn vrouw had beslist gewild dat hij opnieuw zou trouwen. Hij moest er niet aan denken. Nog iedere dag miste hij haar vreselijk. Hij hield zoveel van haar. Hij bleef achter met een zoon van 5 en een dochter van 3. Ook zij misten hun moeder vreselijk. De laatste tijd voelde hij zich alleen. Niet alleen omdat hij haar miste, maar ook zomaar, alleen. Hij dacht vaak aan haar en viel dan huilend in slaap. Zijn kinderen hoorden hem dan huilen. Arme kinderen. Eerst verliezen ze al hun moeder en dan horen ze hun vader iedere avond huilen. En daar komt dan nog bij dat hij laatst op de kerstborrel iemand ontmoette die hem een warm gevoel van binnen bezorgde. Een hele mooie warme dame met een hart voor kinderen, Lisanne. Lisanne was kort geleden op zijn kantoor komen werken en was letterlijk het zonnetje in huis. Ze liet zijn hart sneller kloppen. Maar ergens durfde hij er niet aan toe te geven. Niet op te hopen misschien. Het voelde als verraad aan zijn vrouw die er niet meer was. Hij wist het allemaal niet meer. Kon ze maar een teken geven uit het hiernamaals dat ze hem zou willen steunen. Het ermee eens was. Hij was gewoon een beetje in de war.

Die avond had hij zijn kinderen in bed gelegd en wilde gaan slapen. Toen viel zijn oog op een website. Mediumchat. Je kon een smsje of een email sturen naar een medium. Een medium kon contact leggen met de mensen die overleden zijn. Met de geestelijke wereld. Met de spirits. En gidsen. Of engelen. Bizar eigenlijk dacht hij, dat je, door je af te stemmen op een wereld die je niet kon zien toch alles kon zien. En dat de geesten je dan ook nog antwoorden konden geven. Echt bizar. Maar hij geloofde er wel in, en hij wilde wel graag een antwoord op al zijn vragen. Dus nam hij zijn telefoon en begon een berichtje te schrijven naar het medium dat hij zag op de website. Hallo, beste, John, wat vindt Renate van mijn gevoelens voor Lisanne? Mag ik met haar verder gaan? Hij voelde een krieel toen hij het bericht verzond en besefte zich dat de gevoelens heel echt waren en dat hij ervoor openstond iets nieuws te beginnen. Hij ging zitten met een hoge hartslag en probeerde er niets van te laten merken aan zijn kinderen. Helaas, ten overvloede, kinderen voelen onrust meteen aan. Zeker sinds zijn Renate overleden was en hij het rijk voor zichzelf had leken de kinderen nog meer op hem afgestemd dan vroeger. Soms vroeg hij zich wel eens af of zijn kinderen ook geen dingen zagen die er niet waren. Soms keken ze ergens naar en wanneer hij dan vroeg wat er was kwam het nietszeggende antwoord…niets… En toch keken ze..

Zijn telefoon piepte.. Renate zegt dat ze al voor haar overlijden heeft aangegeven dat je opnieuw zou moeten beginnen en het niet tegen moet houden wanneer je iemand tegenkomt. Ze zegt dat ze je gidsen zal en je nabij zal zijn om je te steunen en dat, wat je ook kiest dat nooit zal veranderen. Haar liefde zal altijd blijven maar zij is wel in een andere freqeuentie. Jou leven gaat verder en ze wil dat je gelukkkig bent en je kinderen ook.. Zo, dat was raak. Tranen stroomden over zijn wangen. Het bericht vervolgde zich in een tweede bericht. Renate zingt een lied, my heart will go on.. Celine Dion, altijd hun lied geweest. Zij hadden elkaar ontmoet en op hun eerste avond naar de film was dit lied te horen geweest.. Het was altijd hun lied gebleven. Hij wist nu zeker dat het medium een echt antwoord had gegeven, want dit had zij nooit kunnen weten. Bijna niemand wist dit. Het was iets tussen hem en Renate. Hij verzond een dank je wel…met een tranend emotie poppetje en hij was oprecht flink geraakt. Hij had altijd geloofd in een leven na dit leven, en in een wereld tussen Hemel en Aarde. Renate had altijd heel intuitief geleefd en had soms voorgevoelens gehad die uitkwamen. Hij had wel eens dromen gehad die zo levensecht waren dat hij badend in het zweet wakker was geworden. Maar nu, hij wist nu dat Renate het goed vond, maar nog niet of het tussen hem en Lisanne ook iets kon worden. Hij besloot dit even op zijn beloop te laten. Eerst maar eens ontdekken of ze echt een leuke meid was. Per slot van rekening was hij nog maar net in contact met haar en kende hij haar nog niet zo goed. Hij zou altijd later nog eens in contact kunnen komen met de wereld van het bovennatuurlijke ongeziene door opnieuw een smsje te sturen of een mail. Hij zou het nog wel zien. Voor nu was hij blij met de toestemming van Renate en de wetenschap dat zij er gewoon nog was, al was het dan niet in het lichaam. Ze was er nog…